Návod na prežitie - Rusíni

Návod na prežitie - Rusíni

Návod na prežitie - Rusíni

Námet: Ivan Matulík

Réžia a scenár: Pavol Pekarčík

Producent: Silvia Panáková

Koproducent: Rozhlas a televízia Slovenska

Realizácia: 2018 / 2019

Plánovaná premiéra: 2020

 

O filme: UNESCO vo svojom atlase jazykov, ktoré sú v nebezpečenstve zaradilo jazyk rusínsky do kategórie zraniteľné. Slovník Collins Concise píše o zraniteľnosti ako o schopnosti byť fyzicky

či emočne zranený či poranený, či o schopnosti podliehať pokušeniam, presviedčaniu či cenzúre…Séria portrétov predstaviteľov národa Rusínov povyberaných tak,

aby pokryli celé spektrum možných polôh typického “národovca”.

 

Vývoj tohto filmu finančne podporil:

Audiovizuálny fond Logo