HRA O ČAS (NEVIDITEĽNÁ)

HRA O ČAS (NEVIDITEĽNÁ)

Námet, réžia a scenár: Mária Martiniaková

Dramaturg: Biba Bohinská

Producent: Silvia Panáková - ARINA

Koproducenti: Viktor Schwarz - CINEART TV PRAGUE (CZ), Mediapulz s.r.o. (SK)

 

Realizácia: 2016 / 2017

Plánovaná premiéra: 2018

 

O filme: Žiadna žena by nemala pri pôrode zažívať utrpenie a mala by mať priestor na vedenie svojho pôrodu. Náš film HRA O ČAS má ambíciu odpovedať na otázky prečo sa do pôrodníctva dostáva násilie, manipulácia a porovnáva situáciu na Slovensku, v Čechách, v Španielsku a Dánsku. Film prináša názory odborníkov a žien na spôsob zaobchádzania so ženami počas ich najkrehkejšieho obdobia života a tak sa stáva nástrojom na rozpútanie disku sie na danú tému, ku ktorej sú odborná a aj laická spoločnosť častokrát príliš ľahostajné.

 

Realizáciu tohto filmu podporil:

Audiovizuálny fond Logo