TOMÁŠ HUČKO

TOMÁŠ HUČKO

(1959, Bratislava)

 

Nezávislý filmový tvorca a producent, pedagóg. Absolvoval štúdium dokumentárneho filmu na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1984 – 1995 pracoval ako dramaturg a režisér v Slovenskej televízii. V Ateliéri dokumentárnej tvorby FTF VŠMU v Bratislave prednášal dejiny dokumentárneho filmu (2007 - 2010), aktuálne pedagogicky pôsobí na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave. So spoločnosťou ARINA spolupracoval na DVD filme Kým sa skončí tento film o slovenskom scenáristovi Tiborovi Vichtovi.

 

Výber z tvorby: autorské dokumentárne filmy Stretnutia pre budúcnosť (2001), Parkan na brehu Dunaja (2002), Čo nám chýba ku šťastiu... (2004), Roma kupa (2005), Všetci na hrad! (2006), Časy sa zmenili (2008), Kým sa skončí tento film (2009)