PETER DIMITROV

PETER DIMITROV

(1958, Bratislava)

Režisér a scenárista. Študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Neskôr nastúpil na Filmovú a televíznu fakultu VŠMU, odbor dokumentárna tvorba, ktorý ukončil v roku 1995 absolventským filmom Služobníci a milionári. Ako režisér a scenárista sa zúčastnil dokumentárnych cyklov ako Čudná show, Bratislavský chodec, Tucet či V strehu (cyklus skrytých kamier). V oblasti dokumentárnej tvorby  vytvoril približne 200 televíznych prác. Nakrúca tiež reklamy, indrustry filmy a venuje sa dabingu. So spoločnosťou ARINA v súčasnosti spolupracuje na celovečernom hranom dokumente Čas grimás.

 

Výber z tvorby: Služobníci a milionári (1995), Ces´t la vie, Grafiti umenie ulice, Missa Danubia, Sklársky stôl, Vízie z Inferna (2004), Ten istý svet (2006), Jas is Jazz (2008), Čas grimás (2011)

Ocenenia: 1. miesto Arts & film 2008 Telč (Jas is Jazz), špeciálne čestné uznanie poroty 24. FIFA Montreal Canada, cena medzinárodných filmových klubov FICC Don Quijote, nominácia na cenu PRIX EUROPE v kategórii multikulturálnych programov, zvláštna cena Art Film Festu Trenčianske Teplice – Trenčín.